O zespole

  Członkowie

  Publikacje

  Spotkania

  Linki

  Kontakt

 

Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki

afiliowany przy Wydziale „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego


 

Zamieszczamy tu nadesłane teksty (w języku polskim lub w językach konferencyjnych) z zakresu komparatystyki. Doktorantów prosimy o przedstawienie opinii promotora o proponowanych artykułach.

Radę Redakcyjną stanowią Członkowie Zespołu Komparatystyki reprezentujący poszczególne dziedziny filologiczne, do których zakresu należy proponowana publikacja.


Artykuły:

Csilla Gizińska, Droga dramatu węgierskiego na polską scenę teatralną od lat 60. XX wieku

Krystyna Wierzbicka-Trwoga, Scheffler , Herbert i Lubomirski: trzy cykle religijne doby Baroku

Rolf Fieguth, O Erotykach F. D. Kniaznina

 


 

Recenzje:

Tomasz Wójcik, Trzy antynomie (Maria Delaperrière, Pod znakiem antynomii)


 

   
   

projekt graficzny strony Paweł Kozioł