O zespole

  Członkowie

  Publikacje

  Spotkania

  Linki

  Kontakt

 

Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki

afiliowany przy Wydziale „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego


Początkowo codwumiesięczne zebrania naukowe Zespołu Komparatystyki rozpoczęły się pod hasłem "Polskie spojrzenia na literatury obce: recepcja i manipulacja". W toku dyskusji wokół referatu prof. Zbigniewa Naliwajka (zob. poniżej) wyłoniło się zagadnienie pustych miejsc - braków i przemilczeń, jak również paradoksów - w polskiej recepcji literatur obcych. Ten problem stał się pierwszym przedmiotem refleksji Zespołu. W styczniu 2007 roku pojawiła się nowa dominanta tematyczna - badanie związków między literaturą a innymi sztukami. Obecnie Zespół organizuje raz w roku sesje badawcze, zapraszając do udziału w nich szerokie grono zainteresowanych.
 

Międzywydziałowy Zespół Komparatystyczny afiliowany przy Wydziale „Artes Liberales” ogłasza CFP na kolejną sesję w czerwcu - CFP.

Zapraszamy na konferencję „Narracje tubylczości” w dn. 25 października 2017: Program konferencji.

27 czerwca 2016 odbyła się konferencja „Kultury czytania”: Program konferencji.

10 czerwca 2015 odbyła się konferencja „Poza własnym językiem”: Program konferencji.

12 maja 2014 odbyła się konferencja „Nie tylko salon”: Program konferencji.

27 września 2013 odbyła się debata nad możliwościami rozwoju Zespołu oraz sesja referatów „Komparatystyka wobec wyzwań aktualnej humanistyki: metodologia i praktyka ujęć porównawczych”:

  • Wymiary melancholii. Władysław Sebyła – Franz Kafka”, mgr Paulina Urbańska (Wydział Polonistyki UW)
  • Poezja Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta wobec braku harmonii – z praktyki komparatysty”, mgr Judyta Woźniak (Wydział Polonistyki UW)
  • Zastosowanie metod komparatystycznych w badaniach nad filhellenizmem”, mgr Ewa Janion (Wydział „Artes Liberales” UW)
  • Diagramy, drzewa, kartografie: nowe metody namysłu i ich przydatność w komparatystyce”, prof. dr hab. Ewa Łukaszyk (Wydział „Artes Liberales” UW)

23 maja 2012: "Komparatystyka jako narzędzie badania kultur krajów z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej", prof. Danuta Sosnowska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW)

1 czerwca 2011 odbyła się sesja poświęcona literaturze współczesnej:

  • "Od bombardy do bomby ludzkiej, czyli humanizm w czasach wojny", prof. dr hab. Jan Miernowski (IBI "AL" UW)
  • "Tybinga poetów polskich", prof. dr hab. Tomasz Wójcik (Wydział Polonistyki UW)
  • "Ile jest koncertu w Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego?", dr Anna Tenczyńska (Wydział Polonistyki UW)

21 października 2010: sympozjum "Teatr doby renesansu w Padwie. Historia - inspiracje - dokonania twórcze", we współpracy z Laboratorium "Humanizm - dziedzictwo i współczesność", Provincia di Padova i zespołem "Belteatro" (szczegółowy program)

19 maja 2010: "Igraszki ze ściętą głową. Wątek Salome u Heinricha Heinego, Gustave'a Flauberta, Oscara Wilde'a i Jana Kasprowicza", prof. dr hab. Karol Sauerland (Instytut Germanistyki UW)

10 marca 2010: "Obraz biografii i twórczości Grigora Prličeva, poety pogranicza bułgarsko-macedońskiego, jako problem badawczy dla komparatysty", prof. dr hab. Jolanta Sujecka (IBI UW)

5 czerwca 2009: konferencja "Rozdroża współczesnej komparatystyki. Teorie - metody perspektywy" (szczegółowy program). Referaty wygłoszone na konferencji złożyły się na tom Drogi i rozdroża współczesnej komparatystyki europejskiej, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, K. Wierzbickiej-Trwogi i T. Wójcika, Warszawa 2012. Tomik wydany został przez Dom Wydawniczy Elipsa przy wsparciu Instytutu Badań Interdyscyplinarnych UW.

1 kwietnia 2009: "Rilke w sferze oddziaływania sztuk pięknych w Paryżu w latach 1902-1910", prof. dr hab. Barbara Surowska (Instytut Germanistyki UW)

7 stycznia 2009: „Różnice kulturowe w przekładzie”, prof. dr hab. Piotr Wilczek (IBI UW)

4 czerwca 2008: „Zło nowoczesności. Jądro ciemności Josepha Conrada i Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli”, prof. dr hab. Michał Masłowski (Univ. Paris Sorbonne, Paris IV).

14 maja 2008 (wespół z Pracownią „Catedra Tre Corone” IBI „AL”): zebranie poświęcone książce prof. dr hab. Nullo Minissiego (Istituto Orientale di Napoli) Europejski Czarnolas. Poezja łacińska Jana Kochanowskiego, Columbinum, Kraków 2007

12 marca 2008: „Poeta, który spadł z konia. O Lyricorum libellus (1580) Jana Kochanowskiego”, prof. dr hab. Rolf Fieguth (Fryburg Szwajcarski)

23 stycznia 2008: „Łacińskie dzieło heraldyczne Szymona Okolskiego a praktyka retoryczna. Problematyka porównawcza”, prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (Instytut Filologii Klasycznej UW)

 

28 listopada 2007: „Droga dramatu węgierskiego na polską scenę teatralną od lat 60. XX wieku”, dr Csilla Gizińska (Katedra Hungarystyki UW)

 

20 czerwca 2007: „Chopin w Proustowskim cyklu W poszukiwaniu straconego czasu”, dr Joanna Żurowska (Instytut Romanistyki UW)

 

4 kwietnia 2007: „Cendrars wobec malarstwa Chagalla”, prof. dr hab. Henryk Chudak (Instytut Romanistyki UW)

 

31 stycznia 2007: „Muzyka w życiu i w dziełach Gabriele D'Annunzia”, dr Agnieszka Muszyńska (Katedra Italianistyki UW)

 

22 listopada 2006: „Recepcja Louis Aragona w Polsce”, dr Wiesław Kroker i dr Marcin Klik (Instytut Romanistyki UW)

10 maja 2006: „Giacomo Leopardi a Polacy”, prof. dr hab. Joanna Ugniewska (Katedra Italianistyki UW)

8 marca 2006: „Badania porównawcze literatury epok dawnych – między Leonardem Brunim a Adrianem Marinem”, prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Instytut Literatury Polskiej UW)

13 stycznia 2006: „Cervantes w Polsce – w 400-lecie wydania I części Don Kichota (1605)”, prof. dr hab. Kazimierz Sabik (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW)

19 października 2005: „Scylurus i synowie niezgodni – wędrówka motywu w literaturze i sztuce”, prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (Instytut Filologii Klasycznej UW)

23 czerwca 2005: „Recepcja Jane Austen w Polsce”, prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska (Instytut Anglistyki UW)

27 kwietnia 2005: „Dziwne losy Tomasza Manna w Polsce”, prof. dr hab. Karol Sauerland (Instytut Germanistyki UW)

  23 lutego 2005: „Obecność literatury francuskiej w Polsce XIX wieku”, prof. dr hab. Zbigniew Naliwajek (Instytut Romanistyki UW)