O zespole

  Członkowie

  Publikacje

  Spotkania

  Linki

  Kontakt

 

Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki

afiliowany przy Wydziale „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego


Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki działa na Uniwersytecie Warszawskim od roku 2004. Celem Zespołu, skupiającego filologów antycznych i nowożytnych, a także historyków kultury, jest rozwijanie studiów komparatystycznych - interliterackich oraz interdyscyplinarnych. Obszar badań obejmuje literatury starożytne oraz historię i współczesność literatur polskiej i europejskich. W zakresie interdyscyplinarnym sytuują się relacje między literaturą a innymi dziedzinami sztuki. Regularne spotkania naukowe obejmują zarówno dyskusję nad referatami dotyczącymi specjalistycznych zagadnień, jak refleksję teoretyczną i metodologiczną.


Zespół Komparatystyki afiliowany był pierwotnie przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW i działał pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Salwy. Obecnie jest usytuowany na Wydziale "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Do czerwca 2013 roku funkcje kierowniczki Zespołu pełniła prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Wydział „Artes Liberales” UW), a sekretarzy Zespołu - prof. dr hab. Tomasz Wójcik (Wydział Polonistyki UW) i dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga (Wydział Polonistyki UW). Do listopada 2017 Zespołem kierowała prof. dr hab. Ewa Łukaszyk (Wydział „Artes Liberales” UW), sekretarzem zaś była dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga. Obecnie Zespół ponownie kierowany jest przez prof. dr hab. Alinę Nowicką-Jeżową, jego sekretarzami są dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga i dr Michał Fijałkowski. Zespół Komparatystyki zaprasza do współpracy badaczy z uniwersytetów  polskich i zagranicznych, proponuje publikacje rozpraw i recenzji z dziedziny komparatystyki na swojej stronie internetowej.

 

 

   
   

projekt graficzny strony Paweł Kozioł